En app för bättre koll på barnens tv-spelande på Nintendo Switch

Nintendo Switch har snabbt blivit ett populärt tv-spel, framförallt hos barn. Tv-spel har också bevisad nytta för ditt barns utveckling såsom till exempel problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Men lagom är alltid bäst och ibland kan det bli lite för mycket. I den guiden går vi igenom hur du kan använda den app som Nintendo har tagit fram för att hjälpa ditt barn spela lagom.